advies

Advies

Waarin wij vanuit onze deskundigheid samen met u kijken naar wat er nodig is binnen uw organisatie. Door constant de metapositie in te nemen waarbij wij mogelijkheden analyseren,denken wij met u mee om te komen tot nieuwe antwoorden en tot het creëren van nieuwe kansen.

Dit steeds met de focus op een helder overzicht, de zorg voor de uitvoering binnen een realistisch tijdpad en beweging gedurende het gehele veranderings – en ontwikkelingstraject.Aanbod


- Intervisie
- Teambuilding
- Agressie
- Visieontwikkeling
- Teamcoaching
- Teamontwikkelingstrajecten
- CompetentiemanagementParels Sparren - Hier en nu: praktische ontwikkeling on the Floor!


Waarin wij vanuit uw behoefte aan een klankbord en met behulp van een directe dialoog met u meekijken tijdens een vergadering, een voorbereiding van een presentatie of een gesprek. Zodat u door evaluatie en reflectie met geestdrift, frisse standpunten en praktische handvatten de werkzaamheden naar uw doel vormgeeft.