Parel training Coaching

Coaching

Een krachtig middel, gericht op de professionele ontwikkeling van mens en organisatie.

Door op basis van gelijkwaardigheid en in onderlinge interactie, situaties te analyseren, eigen inzichten verkrijgen en die in praktijk te brengen.
Aanbod:


- Meesterschap
- Competentiegericht Coachen
- Teamcoaching


Meesterschap


Waarin te midden van alle hectiek, je energie onder controle is. Waarin je gericht bent op jouw specifieke bronnen van rust, ontspanning, energie en vitaliteit. Je meer inzicht krijgt in wie jij bent en wat voor jou belangrijk is op dit moment in je leven.

Identiteit, inspiratie, balans, zingeving en overtuigingen zijn de sleutelwoorden.Competentiegericht Coachen


Competenties beschrijven het cruciale gedrag om tot succesvol resultaat te komen, op persoonlijk en organisatieniveau.

Het competentiegericht coachen heeft als doel medewerkers kritisch, concrete aspecten van de werkuitvoering te laten onderzoeken en hierin te professionaliseren om zo beter vorm te kunnen geven aan het door de organisatie uitgedragen beleid.Teamcoaching


Bij deze vorm van coaching richten wij ons op het realiseren van meer potentie binnen het team en daarmee de organisatie. Door te spiegelen, te confronteren waarin er ruimte is voor nieuwe inzichten en bewustwording van de collectiviteit, faciliteren wij het team in haar ontwikkeling.

Het terugspeeltheater, een instrument waardoor teamleden zicht krijgen op hun gedrag en de gevolgen daarvan, is hierbij onze leidraad.

Door middel van het Terugspeelthater:
- Tot een gemeenschappelijke analyse komen wat het team belemmert.
- Interne en externe belemmeringen vaststellen.
- Tot een gemeenschappelijk communicatiekader komen.
- Feedback stimuleren en interactiepatronen bespreekbaar maken.
- Conflicten aan de oppervlakte brengen.
- Valkuilen, allergie├źn en uitdagingen (h)erkennen.
- Een gemeenschappelijke visie genereren.


Parels Sparren - Hier en nu: praktische ontwikkeling on the Floor!


Waarin wij vanuit uw behoefte aan een klankbord en met behulp van een directe dialoog met u meekijken tijdens een vergadering, een voorbereiding van een presentatie of een gesprek. Zodat u door evaluatie en reflectie met geestdrift, frisse standpunten en praktische handvatten de werkzaamheden naar uw doel vormgeeft.