QUICK LINKS


> Parel Trainingen ‘Spiegelt en Weerspiegelt’

> Organisatieontwikkeling / begeleiding

> Leiderschap of Lijderschap

> Training Oudergesprekken

> Meester in Interactie

> Filmpje – Empathie als basiskracht voor Verbindend Leiderschap

> Contact

Parel Trainingen ‘Spiegelt en Weerspiegelt’


'Een schip is het veiligst wanneer het in de haven ligt, maar schepen zijn daarvoor niet gebouwd'
- Paulo Coelho

Organisatieontwikkeling / begeleiding


De 'Human side of Enterprise' – Zo gaat persoonlijke ontwikkeling hand in hand met teamontwikkeling.

Heeft u behoefte in een blik van buiten? Parel Trainingen begeleidt organisaties en teams in het streven naar een hoge(re) mate van professionaliteit. Het communiceren met open grenzen, de wederzijdse verbondenheid van de leden in uw organisatie en het nemen van verantwoordelijkheid worden gestimuleerd; onderliggende denkpatronen worden in kaart gebracht en afgestemd op gezamenlijke verantwoordelijkheid, pro – activiteit en zelfsturing.

Waarbij we net als u geloven in het menselijk potentieel van uw organisatie.

Leiderschap of Lijderschap


In het werken aan jezelf,
Met het mooi en het lelijk,
Met het licht en het donker,
Krijg je zicht op je eigen waarheid,
wijsheid en vrijheid.


Voor leidinggevenden die vanuit persoonlijk leiderschap leiding geven aan teams en voor zij die met ziel en zakelijkheid vanuit een groter bewustzijn hun persoonlijk leiderschap op het gebied van autonomie, intimiteit en zingeving willen ontwikkelen.

In 5 bijeenkomsten werken we vanuit het concept van de Transactionele Analyse, andere basisconcepten op leiderschap en persoonlijke – en werk gerelateerde leervragen aan het vergroten van het bewustzijn door onder andere belemmerende patronen en mechanismen op bijvoorbeeld het gebied van samenwerken, intimiteit aangaan, leidinggeven, keuzen maken, gelukkig zijn te onderzoeken, te (h) erkennen en te transformeren.

Duur en Data
Data in 2016 zijn: 30 maart, 20 april, 18 mei, 8 juni en 22 juni, steeds weer van 13.00 uur – 17.00 uur

Contact / meer informatie: info@pareltrainingen.nl

Training Oudergesprekken


Waarin wij de ouders niet als lastig typeren, wel de gesprekken die als lastig ervaren worden.

Voor leerkrachten in het PO en het VO die willen ervaren hoe je met een kleine aanpassing, een grote verbetering in dergelijke gesprekken kunt aanbrengen.

Door een combinatie van korte en heldere theorie en veel uitproberen, oefenen en ervaren op basis van de eigen casuïstiek sluit deze training direct aan op de praktijk. Je bent in staat om op gelijkwaardige, prettige en meta-professionele wijze gesprekken te voeren, waarin je de regie houdt, doelen behaalt en werkt aan een toename van de samenwerking tussen ouders en de schoolorganisatie.

Contact: info@pareltrainingen.nl

Meester in Interactie


Waarin wij tijdens uw bijeenkomst, in welke vorm dan ook, optreden als trainingsacteur, dagvoorzitter of keynote speaker.

Op een frisse wijze maken wij buiten de kaders vanuit vrijheid van expressive, een open atmosfeer en een flinke dosis creativiteit een stekre verbinding met het thema van de bijeenkomst.


De deelenemers ontmoeten, ervaren en verbinden zich vol energie met datgene wat aan de orde komt.

Meer informatie: info@pareltrainingen.nl

Filmpje – Empathie als basiskracht
voor Verbindend Leiderschap
CONTACT

Parel Trainingen
Postbus 56845
1040 AV Amsterdam

t. 06.144 877 80

www.pareltrainingen.nl
info@pareltrainingen.nl
Twitter: @ParelT

TERUG