partners

Partners

   

Onze opdrachtgevers laten zich niet indelen, want ze zijn allemaal uniek. ze komen uit verschillende sectoren. Maar als we dan toch een indeling moeten maken, tref je hier een indruk van de soort organisaties die ons hun vertrouwen gunnen.Bedrijven


· KLM Business Campus - Schiphol
www.klm.com

· Stichting Kezban - Amsterdam
www.stichtingkezban.nl

· FNV Bondgenoten - Utrecht
www.fnvbondgenoten.nl

· Lexicon – Haarlem
www.lexicon.nl 

· ANWB Opleidingen – Den Haag
www.anwb.nl

· ANWB - Alarmcentrale – Assen
www.anwb.nl

· Bedrijf en Samenleving – Haarlem
www.bedrijfensamenleving.nl

· Profor – Amsterdam
www.profor.nl

· GGD, Epidemiologie & Gezondheidsbevordering - Amsterdam
www.ggd.nl

· Irma Accord Training, Advies en Projectmanagement – Amsterdam
www.irmaaccord.nl
· Steunpunt Huiselijk Geweld – Amsterdam
www.shg-amsterdam.nl

· National Association of Migrant Organisations – Amsterdam
www.namio.nl
Onderwijsorganisaties


·Centrum voor Nascholing – Amsterdam
www.centrumvoornascholing.nl

· ROC van Amsterdam – Amstelveen
www.rocva.nl

· Orion College, Kingmaschool – Amsterdam
www.orioncollegeamsterdam.nl

· 6e Montessorischool Anne Frank – Amsterdam
www.annefrank-montessori.nl

· ROC van Amsterdam – Marketing, Economie en Administratie - Amsterdam, loc. Zuid – oost
www.rocva.nl
Overheid en Cultuur


· Stadsdeel West – Gemeente Amsterdam
www.west.amsterdam.nl

· Combiwel – Amsterdam
www.combiwel.nl

www.centrumvoornascholing.nl