Parel Trainingen

Agressie en Grensoverschrijdend Gedrag

De training gaat onder ander over het herkennen en erkennen van signalen van agressie of grensoverschrijdend gedrag.

De training biedt de deelnemers de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de situatie.

Een van de leerdoelen van deze training is in staat zijn een confrontatie met lastig gedrag in te schatten en kunnen kiezen voor effectief professioneel gedrag.Aanbod


- Teamontwikkelingstraject Professionele Cultuur
- Contact met je klas
- Training Lastige Gesprekken ...Met Succes!
- Leiderschap of Lijderschap
- Meester in Interactie
- Inspirerend lesgeven
- Toehoorder in beweging!
- Feedback geven en jezelf kunnen zijn
- Intervisie
- Leiderschap
- Teambuilding
- De Inspirerende Mentor
- Interculturele communicatie
- Mini-conferentie visieontwikkeling
- Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
- Communiceren met de Transactionele Analyse
- Teamontwikkelingstrajecten
- Effectieve communicatie
- Talent vraagt om Leiderschap
- Klantgerichtheid
- Conflicthantering
- Competentiemanagement