Parel Trainingen

Competentiemanagement

Waarin wij bewegen vanuit de gedachte dat het menselijk kapitaal - de medewerkers - het hart van de organisatie vormt. Door competentiemanagement ontwikkelen medewerkers competenties die passen bij de kernkwaliteiten van de organisatie.

De organisatie ontwikkelt of geeft verder richting aan het competentieprofiel, dat duidelijk maakt welke competenties medewerkers moeten ontwikkelen en geeft hen volop de gelegenheid om zich deze competenties eigen te maken.

Zo geven de medewerkers vanuit pro – activiteit richting aan hun eigen ontwikkeling en wordt vanuit commitment en beleid gewerkt aan een aantrekkelijke en inspirerende werkomgeving met een professionele en resultaatgerichte cultuur. En dat komt ten goede aan de kwaliteit van de organisatie.Aanbod


- Teamontwikkelingstraject Professionele Cultuur
- Contact met je klas
- Training Lastige Gesprekken ...Met Succes!
- Leiderschap of Lijderschap
- Meester in Interactie
- Inspirerend lesgeven
- Toehoorder in beweging!
- Feedback geven en jezelf kunnen zijn
- Intervisie
- Leiderschap
- Teambuilding
- De Inspirerende Mentor
- Interculturele communicatie
- Mini-conferentie visieontwikkeling
- Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
- Communiceren met de Transactionele Analyse
- Teamontwikkelingstrajecten
- Effectieve communicatie
- Talent vraagt om Leiderschap
- Klantgerichtheid
- Conflicthantering
- Competentiemanagement