Parel Trainingen

Contact met je klas

Je staat weleens voor de klas en denkt: ‘ Waar doe ik het voor?’ ‘ Hoe bereik ik deze leerlingen?’, ‘ Wie zijn ze en wat houdt ze bezig?’ Op welke manier kan ik mijn rol en bijdrage in de ontwikkeling van het geheel afstemmen op hun wereld? In welke mate kan het puberbrein dit aan?

Tijdens Contact Met Je Klas gaat het om het ( her) ontdekken van je authentieke kracht als leraar. In de rol als procesbegeleider werken vanuit passie en talenten. Het streven naar de kracht van bezieling en het coachend lesgeven staan centraal tijdens deze training.

De docent / leerkracht wordt steeds meer de coach van de leerlingen, die steeds meer zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. In 8 dagdelen trainen wij de daartoe benodigde vaardigheden. We werken o.a. aan rol – en grondhouding, autonomie, communicatie ( bedoeling en effect, verschillende niveaus, afstemmen, de juiste vraag op het juiste moment) ‘ functioneringsgesprek’ met de leerling, belemmerende en bevorderende overtuigingen, beïnvloedingsmodellen, adolescentiefase en script.

Vanuit actuele, persoonlijke – en werk gerelateerde leervragen wordt er gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn van het gedrag, het denken, het handelen, het voelen, het willen, het mogen van de leraar op het gebied van zijn relatie met zijn leerlingen. Daarbij komen zaken aan de orde als vrijheid en verantwoordelijkheid, intimiteit aangaan, leiding geven aan je zelf, energie en synergie te onderzoeken, te herkennen, te erkennen en te transformeren.

Leerkracht zijn betekent je leerlingen in je hart dragen en persoonlijk meesterschap ontwikkelen middels vloeiend schakelen tussen lesgeven en coachen enerzijds en tussen expert zijn en van anderen leren anderzijds.

Contact Met Je Klas is gericht op het (her) ontdekken van die passie en middels reflectie, buiten de kaders denken en ECHT contact met de ander met overtuiging bij jou eigen persoonlijke missie als inspirerende leerkracht te komen.

Vanuit het principe Partnerschap, het in je kracht staan door zelfzorg, zelfreflectie en ontwikkeling, de verantwoordelijkheid kunnen laten waar het thuis hoort en de verbinding met de ander ben je in staat opnieuw invulling te geven aan je rol als docent.

Vanuit het gedachtegoed van de geweldloze communicatie, verschillende basisconcepten en verschillende inzichten van de Transactionele Analyse werken we aan bovengenoemde doelstellingen.

Doelgroep
Voor leerkrachten, docenten, mentoren, teamleiders, zorgcoördinatoren, (onderwijs)managers, (zorg)decanen en directeuren in het (beroeps) onderwijs met meer of minder ervaring die willen werken aan:
• Het versterken van hun LEERkracht
• Het versterken van de eigen kracht
• Het versterken van hun samenwerkingskracht
• Het versterken van hun coachkracht


Contact: info@pareltrainingen.nlAanbod


- Teamontwikkelingstraject Professionele Cultuur
- Contact met je klas
- Training Lastige Gesprekken ...Met Succes!
- Leiderschap of Lijderschap
- Meester in Interactie
- Inspirerend lesgeven
- Toehoorder in beweging!
- Feedback geven en jezelf kunnen zijn
- Intervisie
- Leiderschap
- Teambuilding
- De Inspirerende Mentor
- Interculturele communicatie
- Mini-conferentie visieontwikkeling
- Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
- Communiceren met de Transactionele Analyse
- Teamontwikkelingstrajecten
- Effectieve communicatie
- Talent vraagt om Leiderschap
- Klantgerichtheid
- Conflicthantering
- Competentiemanagement