Parel Trainingen

Effectief Communiceren

In gesprekken is het heerlijk als de communicatie volgens jouw regie verloopt.

Daarvoor is het nodig om vanuit de metapositie zelf te kunnen bepalen welk gedrag je het beste kunt inzetten om het gedrag van de ander in de gewenste richting te beïnvloeden. Van belang is om gesprekken zo vorm te geven dat je daar beiden tevreden op terug kijkt.

In deze training krijgt u gereedschap om de communicatie zodanig te beïnvloeden en te professionaliseren dat de interactie met de ander zo optimaal mogelijk verloopt.

Na deze competentiegerichte training heeft u nog meer concrete vaardigheden, inzichten en ervaringen opgedaan om met plezier en professionaliteit de regie te voeren over het communicatieproces. Zodanig, dat er een samenwerking met de ander tot stand komt.Aanbod


- Teamontwikkelingstraject Professionele Cultuur
- Contact met je klas
- Training Lastige Gesprekken ...Met Succes!
- Leiderschap of Lijderschap
- Meester in Interactie
- Inspirerend lesgeven
- Toehoorder in beweging!
- Feedback geven en jezelf kunnen zijn
- Intervisie
- Leiderschap
- Teambuilding
- De Inspirerende Mentor
- Interculturele communicatie
- Mini-conferentie visieontwikkeling
- Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
- Communiceren met de Transactionele Analyse
- Teamontwikkelingstrajecten
- Effectieve communicatie
- Talent vraagt om Leiderschap
- Klantgerichtheid
- Conflicthantering
- Competentiemanagement