Parel Trainingen

Feedback geven en jezelf kunnen zijn

Op een praktische en interactieve manier leren en oefenen in het geven en ontvangen van feedback en kritiek. De deelnemers leren wat de kracht van zuivere feedback is en hoe ze dit kunnen inzetten in (moeilijke) gesprekken.

De ik – boodschap en interactieve feedback zijn onderdelen die aan de orde komen.Aanbod


- Teamontwikkelingstraject Professionele Cultuur
- Contact met je klas
- Training Lastige Gesprekken ...Met Succes!
- Leiderschap of Lijderschap
- Meester in Interactie
- Inspirerend lesgeven
- Toehoorder in beweging!
- Feedback geven en jezelf kunnen zijn
- Intervisie
- Leiderschap
- Teambuilding
- De Inspirerende Mentor
- Interculturele communicatie
- Mini-conferentie visieontwikkeling
- Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
- Communiceren met de Transactionele Analyse
- Teamontwikkelingstrajecten
- Effectieve communicatie
- Talent vraagt om Leiderschap
- Klantgerichtheid
- Conflicthantering
- Competentiemanagement