Parel Trainingen

De Inspirerende Mentor

Hoe om te gaan met de groepscultuur in de klas?
Wat is het beste voor de leerling en hoe bereikt u dat?
Op welke manier begeleidt u individuele leerlingen?
Welke grenzen liggen er aan het mentoraat?
En op welke manier motiveert u uw collega’s bij het ontwikkelproces van de leerlingen?
Hoe spreken wij elkaar binnen het mentoraat aan zodat we elkaar kunnen versterken?
hoe bevorder ik zelfstandig leren en autonoom gedrag?
hoe stuur ik het groepsproces aan in de gewenste richting?
Hoe sluit ik aan bij de visie van de school?


Vragen die aan de basis liggen in deze training waarin wij het mentorschap belichten vanuit passie, inspiratie, autonomie en communicatie en waarin wordt gewerkt aan de motivatie en het verder ontwikkelen van communicatieve vaardigheden met leerlingen, ouders en collega’s.

Het omgaan met de dynamiek van groepsprocessen, het pesten, de leerstijlen alsook het maken van afspraken, de heldere communicatie naar ouders en leerlingen liggen aan de basis tijdens deze training. Waarin het ook van belang is een gezamenlijk beeld te ontwikkelen van wat het mentoraat inhoud binnen de organisatie. Naast het aanbieden van nieuwe technieken zoals probleemoplossend onderhandelen en teamcoaching worden oude vaardigheden opgefrist en verdiept. en wordt er gewerkt vanuit de persoonlijke casuïstiek van de deelnemers.

Een training op maat voor de eigen school: voor de startende mentor en voor de mentoren met meer ervaring in overleg met de deelnemers op elk moment in het schooljaar. Een op elkaar afgestemd professioneel en geïnspireerd mentoraat in de schoolorganisatie is het resultaat.Aanbod


- Teamontwikkelingstraject Professionele Cultuur
- Contact met je klas
- Training Lastige Gesprekken ...Met Succes!
- Leiderschap of Lijderschap
- Meester in Interactie
- Inspirerend lesgeven
- Toehoorder in beweging!
- Feedback geven en jezelf kunnen zijn
- Intervisie
- Leiderschap
- Teambuilding
- De Inspirerende Mentor
- Interculturele communicatie
- Mini-conferentie visieontwikkeling
- Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
- Communiceren met de Transactionele Analyse
- Teamontwikkelingstrajecten
- Effectieve communicatie
- Talent vraagt om Leiderschap
- Klantgerichtheid
- Conflicthantering
- Competentiemanagement