Parel Trainingen

Inspirerend Lesgeven

Inspiratie is de brandstof die wij nodig hebben om de kunst van het leven te beoefenen.

Docenten met jarenlange ervaring zijn het wel eens zat. Ze hebben vaak meerdere veranderingen meegemaakt. Hun capaciteiten zijn op allerlei terreinen ingezet. Toch vindt niet iedere docent meer de inspiratie die hij of zij nodig heeft om met volle energie voor en in de klas te functioneren. Maar ook docenten met minder ervaring vinden het soms lastig de leerlingen dusdanig te inspireren en te motiveren zodat ze werkelijk in beweging komen en ontwikkelen.

Werken vanuit passie en talenten is het uitgangspunt om te streven naar de kracht van bezieling. Middels reflectie en buiten de kaders denken worden die opdrachten uitgewerkt die nodig zijn om met overtuiging bij de eigen persoonlijke missie als inspirerende docent uit te komen.Aanbod


- Teamontwikkelingstraject Professionele Cultuur
- Contact met je klas
- Training Lastige Gesprekken ...Met Succes!
- Leiderschap of Lijderschap
- Meester in Interactie
- Inspirerend lesgeven
- Toehoorder in beweging!
- Feedback geven en jezelf kunnen zijn
- Intervisie
- Leiderschap
- Teambuilding
- De Inspirerende Mentor
- Interculturele communicatie
- Mini-conferentie visieontwikkeling
- Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
- Communiceren met de Transactionele Analyse
- Teamontwikkelingstrajecten
- Effectieve communicatie
- Talent vraagt om Leiderschap
- Klantgerichtheid
- Conflicthantering
- Competentiemanagement