Parel Trainingen

Interculturele Coomunicatie

‘Een vreemde cultuur is de spiegel waarin we onszelf het beste zien’ -Johan Wolfgang von Goethe-

Mensen uit verschillende landen en culturen komen steeds vaker beroepsmatig met elkaar in contact. Daarbij komt men tot de ontdekking dat elkaars taal spreken niet de garantie biedt dat de communicatie effectief verloopt.

Parel Trainingen spiegelt tijdens deze training op het wereldbeeld en de verschillende posities die een ieder heeft.

Inzicht krijgen in de achtergrond van een bepaalde cultuur en het kunnen plaatsen van die culturele verschillen in de eigen context staan centraal tijdens de training. Voor teams die met elkaar op zoek zijn naar uitdaging, inspiratie, creativiteit en synergie en met plezier de communicatie een effectieve impuls willen geven.



Aanbod


- Teamontwikkelingstraject Professionele Cultuur
- Contact met je klas
- Training Lastige Gesprekken ...Met Succes!
- Leiderschap of Lijderschap
- Meester in Interactie
- Inspirerend lesgeven
- Toehoorder in beweging!
- Feedback geven en jezelf kunnen zijn
- Intervisie
- Leiderschap
- Teambuilding
- De Inspirerende Mentor
- Interculturele communicatie
- Mini-conferentie visieontwikkeling
- Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
- Communiceren met de Transactionele Analyse
- Teamontwikkelingstrajecten
- Effectieve communicatie
- Talent vraagt om Leiderschap
- Klantgerichtheid
- Conflicthantering
- Competentiemanagement