Parel Trainingen

Intervisie

Intervisie is een krachtig, plezierig ontwikkelinstrument dat leidt tot verdere innovatie én een prettig werkklimaat. In een intervisiegroep participeren mensen die leren of hebben geleerd naar zichzelf te kijken en die kunnen reflecteren op hun eigen interactie – en communicatiepatronen.

Spiegelt en Weerspiegelt: Oplossingsgerichte collegiale consultatie met het oog op kennis en ervaring van elke deelnemer in de groep.Aanbod


- Teamontwikkelingstraject Professionele Cultuur
- Contact met je klas
- Training Lastige Gesprekken ...Met Succes!
- Leiderschap of Lijderschap
- Meester in Interactie
- Inspirerend lesgeven
- Toehoorder in beweging!
- Feedback geven en jezelf kunnen zijn
- Intervisie
- Leiderschap
- Teambuilding
- De Inspirerende Mentor
- Interculturele communicatie
- Mini-conferentie visieontwikkeling
- Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
- Communiceren met de Transactionele Analyse
- Teamontwikkelingstrajecten
- Effectieve communicatie
- Talent vraagt om Leiderschap
- Klantgerichtheid
- Conflicthantering
- Competentiemanagement