Parel Trainingen

Training Lastige Gesprekken ...Met Succes!

De training is bestemd voor iedereen die zicht wil krijgen in en wil oefenen met de benodigde handvatten en vaardigheden om ‘ lastige gesprekken’ op professionele wijze te voeren.

Na deze training van 1 dag heeft u nog meer concrete vaardigheden, inzichten en ervaringen opgedaan om met behoud van eigen autonomie het communicatieproces zodanig ( bij) te sturen dat er sprake is van een constructief gesprek.

Door te erkennen wat er bij de ander speelt en door op zoek te gaan naar de verbinding, kunnen gesprekken heel anders verlopen.

Door verbinding te maken met de praktijk met behulp van de theorie wordt de mogelijkheid geboden om zowel het lastige gedrag van een ander als jouw oordelen anders te bezien waardoor contact en openheid in de relatie weer haalbaar is. Dat maakt werken een stuk plezieriger!

Contact: info@pareltrainingen.nlAanbod


- Teamontwikkelingstraject Professionele Cultuur
- Contact met je klas
- Training Lastige Gesprekken ...Met Succes!
- Leiderschap of Lijderschap
- Meester in Interactie
- Inspirerend lesgeven
- Toehoorder in beweging!
- Feedback geven en jezelf kunnen zijn
- Intervisie
- Leiderschap
- Teambuilding
- De Inspirerende Mentor
- Interculturele communicatie
- Mini-conferentie visieontwikkeling
- Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
- Communiceren met de Transactionele Analyse
- Teamontwikkelingstrajecten
- Effectieve communicatie
- Talent vraagt om Leiderschap
- Klantgerichtheid
- Conflicthantering
- Competentiemanagement