Parel Trainingen

Leiderschap

De stijl van een leider heeft grote invloed op de prestaties van zijn medewerkers, en daarmee de resultaten van de hele organisatie. De basis tijdens deze training is de authenticiteit, een eigenschap om binnen organisaties mensen te kunnen binden en richting te geven.

In deze training onderzoekt u vanuit autonomie en verbondenheid belemmerende en bevorderende overtuigingen ten aanzien van uw werk en uw leven en ontwikkelt u nieuwe inzichten om vanuit openheid, zelfkennis, relativeringsvermogen en empathie te leiden.Aanbod


- Teamontwikkelingstraject Professionele Cultuur
- Contact met je klas
- Training Lastige Gesprekken ...Met Succes!
- Leiderschap of Lijderschap
- Meester in Interactie
- Inspirerend lesgeven
- Toehoorder in beweging!
- Feedback geven en jezelf kunnen zijn
- Intervisie
- Leiderschap
- Teambuilding
- De Inspirerende Mentor
- Interculturele communicatie
- Mini-conferentie visieontwikkeling
- Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
- Communiceren met de Transactionele Analyse
- Teamontwikkelingstrajecten
- Effectieve communicatie
- Talent vraagt om Leiderschap
- Klantgerichtheid
- Conflicthantering
- Competentiemanagement