Parel Trainingen

Leiderschap of Lijderschap

Als boven, zo beneden
Als voor, zo achter
Als binnen, zo buiten
In het werken aan jezelf,
met het mooi en lelijk,
het licht en het donker,
krijg je zicht op je eigen waarheid,
wijsheid en vrijheid.


Bij leiderschap gaat het om bewustwording en autonomie. Centraal staat het ‘ werken vanuit je hoofd EN je hart’. Door bewustzijn te hebben op jouw behoeften en kwaliteiten creëer je meer plezier, energie en vrijheid. Het in contact komen met je onbewuste basispatronen en het gebruik leren maken van al je mogelijkheden en kwaliteiten.

Je bent meer dan waarmee je je identificeert.

Belemmerende patronen kenmerken zich doordat men zijn gedrag, dus denken, handelen, voelen, willen, mogen, laat bepalen door iets of iemand buiten zichzelf of door persoonlijke eigenschappen die men als onveranderlijk beschouwt. De interne behoeften om te groeien, te veranderen, gelukkig te worden, te creëren, zijn vele malen groter dan de externe belemmeringen.

Leiderschap is gericht op het onderzoeken van deze interne behoeften en het ontwikkelen van zelfbewustzijn, voorstellingsvermogen en de vrije wil. Vanuit een groter bewustzijn is er steeds keuze om op de eigen behoeftes te komen en leiderschap te nemen. Onafhankelijk worden, leiderschap nemen, jezelf overwinnen en dus ook leiding kunnen geven aan jezelf en (eventueel) aan anderen is het werk dat we in de training doen.

In de training werken we vanuit verschillende basisconcepten en vanuit actuele, persoonlijke – en werk gerelateerde leervragen aan het vergroten van het bewustzijn door onder andere belemmerende patronen en mechanismen op bijvoorbeeld het gebied van samenwerken, intimiteit aangaan, leidinggeven, keuzen maken gelukkig zijn, te onderzoeken, te herkennen, te erkennen en te transformeren.

Doelgroep
Mensen die met ziel en zakelijkheid willen werken en een forse stap willen maken in het werken van authenticiteit.

Autonomie, zelfbewustzijn, effectiviteit, daadkracht, kwaliteit en talenten, verbinding, flow en passie, geluk en zingeving zijn de sleutelwoorden.

Werkwijze
• permanent twee trainers
• intensieve training, veel persoonlijke aandacht
• korte theoretische inleidingen
• creatieve, fysieke, energetische oefeningen
• werken met zelfobservaties
• reflectie en feedback
• mindfulness en lichaamsgerichte meditaties
• proceswerk, het hier en nu gebruiken
• casuïstiek vanuit de eigen ervaring

Duur en Data
5 bijeenkomsten van 13:00 – 17.00 uur
2016: 30 maart, 20 april, 18 mei, 8 juni en 22 juni

Locatie en Tarief: Omgeving Amsterdam € 650,= ( incl. BTW en vergaderarrangement)

Contact: info@pareltrainingen.nlAanbod


- Teamontwikkelingstraject Professionele Cultuur
- Contact met je klas
- Training Lastige Gesprekken ...Met Succes!
- Leiderschap of Lijderschap
- Meester in Interactie
- Inspirerend lesgeven
- Toehoorder in beweging!
- Feedback geven en jezelf kunnen zijn
- Intervisie
- Leiderschap
- Teambuilding
- De Inspirerende Mentor
- Interculturele communicatie
- Mini-conferentie visieontwikkeling
- Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
- Communiceren met de Transactionele Analyse
- Teamontwikkelingstrajecten
- Effectieve communicatie
- Talent vraagt om Leiderschap
- Klantgerichtheid
- Conflicthantering
- Competentiemanagement