Parel Trainingen

Meester in Interactie

Waarin wij tijdens uw bijeenkomst, in welke vorm dan ook, optreden als dagvoorzitter of keynote speaker.

Op een frisse wijze maken wij buiten de kaders vanuit vrijheid van expressie, een open atmosfeer en een flinke dosis creativiteit een sterke verbinding met het thema van de bijeenkomst.

De deelnemers ontmoeten, ervaren en verbinden zich vol energie met datgene wat aan de orde komt.Aanbod


- Teamontwikkelingstraject Professionele Cultuur
- Contact met je klas
- Training Lastige Gesprekken ...Met Succes!
- Leiderschap of Lijderschap
- Meester in Interactie
- Inspirerend lesgeven
- Toehoorder in beweging!
- Feedback geven en jezelf kunnen zijn
- Intervisie
- Leiderschap
- Teambuilding
- De Inspirerende Mentor
- Interculturele communicatie
- Mini-conferentie visieontwikkeling
- Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
- Communiceren met de Transactionele Analyse
- Teamontwikkelingstrajecten
- Effectieve communicatie
- Talent vraagt om Leiderschap
- Klantgerichtheid
- Conflicthantering
- Competentiemanagement