Parel Trainingen

Talent vraagt om Leiderschap

De beste mensen op de juiste plek en de mensen op hun plek de beste maken.

De positieve psychologie stelt dat mensen die zich concentreren op hun talenten tot bloei komen en gelukkig zijn. Ze ervaren flow: een mentale toestand waarin ze volledig opgaan in hun activiteit.

Gericht op het midden – en hogere kader, draait het tijdens deze training om het herkennen, (verder) stimuleren en (verder) doorbouwen van talenten.

Tijdens deze training wordt het belang van talentontwikkeling omarmt, we praten erover en gaan daadwerkelijk mee aan de slag:

Werkend vanuit persoonlijke doelstellingen of passend naar de behoefte van het team wordt de basis gelegd voor of wordt verder gewerkt aan een visie op talentontwikkeling. Er wordt een aanzet gemaakt tot het ontwikkelen van handvatten met betrekking tot de belemmerende en bevorderende overtuigingen en het profileren in lijn met de ambitie van medewerkers voor teams binnen de organisatie. Met als resultaat inzicht in talenten, de eigenaardigheden en de 'waaroms' op individueel, team en organisatieniveau.

De organisatie krijgt oog voor haar medewerkers, als investering voor de toekomst: De beste mensen op de juiste plek en de mensen op hun plek de beste maken.Aanbod


- Teamontwikkelingstraject Professionele Cultuur
- Contact met je klas
- Training Lastige Gesprekken ...Met Succes!
- Leiderschap of Lijderschap
- Meester in Interactie
- Inspirerend lesgeven
- Toehoorder in beweging!
- Feedback geven en jezelf kunnen zijn
- Intervisie
- Leiderschap
- Teambuilding
- De Inspirerende Mentor
- Interculturele communicatie
- Mini-conferentie visieontwikkeling
- Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
- Communiceren met de Transactionele Analyse
- Teamontwikkelingstrajecten
- Effectieve communicatie
- Talent vraagt om Leiderschap
- Klantgerichtheid
- Conflicthantering
- Competentiemanagement