Parel Trainingen

Teambuilding

Tijdens deze training faciliteert Parel Trainingen het team in beweging om ondanks alle hectiek en invloeden van buiten af en binnen uit, de effectiviteit en samenwerking te vergroten.

Er is aandacht voor het samenvoegen van talenten die elkaar aanvullen en versterken zodat er ‘synergie’ ontstaat; helemaal op maat gesneden gericht op de ontwikkelingssituatie van uw organisatie.Aanbod


- Teamontwikkelingstraject Professionele Cultuur
- Contact met je klas
- Training Lastige Gesprekken ...Met Succes!
- Leiderschap of Lijderschap
- Meester in Interactie
- Inspirerend lesgeven
- Toehoorder in beweging!
- Feedback geven en jezelf kunnen zijn
- Intervisie
- Leiderschap
- Teambuilding
- De Inspirerende Mentor
- Interculturele communicatie
- Mini-conferentie visieontwikkeling
- Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
- Communiceren met de Transactionele Analyse
- Teamontwikkelingstrajecten
- Effectieve communicatie
- Talent vraagt om Leiderschap
- Klantgerichtheid
- Conflicthantering
- Competentiemanagement