Parel Trainingen

Teamontwikkelingstraject Professionele Cultuur

Als er een probleem is in een team dan is dat probleem van het hele team ….
Als een of meer leden van het systeem een probleem vormen, dan is dit probleem van de groep als eenheid ….
Als een teamlid geen deel is van de oplossing is dan is hij deel van het probleem…


Een traject dat klein begint en organisatiebreed kan groeien. Beginnend met een paar teamleden, die graag willen starten in een kerngroep om samen met ons te kijken naar wat nodig is binnen de school. Uit die kerngroep ontstaat een richting en een stappenplan om aan verder te werken met het hele team. In een basistraining werkt het team naar wederzijdse verbondenheid, het communiceren met open grenzen en naar het nemen van verantwoordelijkheid.

Wij begeleiden het team in de ontwikkeling naar zelfsturing en professionaliteit vanuit:
• Inzicht in jezelf
• Inzicht in de ander
• Professionele communicatie
• Een gemeenschappelijk doel om aan te werken

Een tweedaagse training voor het gehele team. Het doel voor de tweedaagse is dat het team zich naar elkaar toe uitspreekt. Dat datgene dat speelt naar boven komt en mensen elkaar gaan horen en begrijpen, dat de verschillende beelden van een ieder besproken worden, eventuele belemmerende patronen benoemd worden en er onderzocht wordt wat er nodig is om te komen tot een effectieve en professionele samenwerking die leidt tot synergie in de gehele organisatie. Als er geen ‘ gedoe’ meer is dan kan het gaan over de inhoud en kan er met hart en ziel gewerkt worden aan de gezamenlijke missie en visie en aan het maken van onderwijsinhoudelijke keuzes, in een stimulerende werkomgeving met ruimte voor verschillen.

Tijdens de tweedaagse wordt een stevig begin gemaakt met het ( verder) aanleren van effectieve vormen van communiceren en opruimen van belemmerende, stagnerende patronen en conflicten, steeds op basis van individuele verantwoordelijkheid en pro - activiteit.

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat de ontwikkeling al wordt ingezet vanaf het allereerste contact. Door onze wijze van benaderen en onze vraagstelling nodigen en dagen we medewerkers uit buiten de eigen en heersende denkkaders te zoeken en te antwoorden, wat we het hele traject door blijven doen.

Contact: info@pareltrainingen.nlAanbod


- Teamontwikkelingstraject Professionele Cultuur
- Contact met je klas
- Training Lastige Gesprekken ...Met Succes!
- Leiderschap of Lijderschap
- Meester in Interactie
- Inspirerend lesgeven
- Toehoorder in beweging!
- Feedback geven en jezelf kunnen zijn
- Intervisie
- Leiderschap
- Teambuilding
- De Inspirerende Mentor
- Interculturele communicatie
- Mini-conferentie visieontwikkeling
- Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
- Communiceren met de Transactionele Analyse
- Teamontwikkelingstrajecten
- Effectieve communicatie
- Talent vraagt om Leiderschap
- Klantgerichtheid
- Conflicthantering
- Competentiemanagement