Parel Trainingen

Teamontwikkelingstrajecten

Totale volmaaktheid in een team ontstaat pas wanneer we het gevoel hebben dat onze volmaaktheid niet volmaakt is zolang de rest van het team onvolmaakt blijft.’

Een systeem is als één geheel ervaren stelsel waarvan de leden samenhangen. De leden van een systeem beïnvloeden elkaar voortdurend en reageren op elkaars beïnvloeding. De bijdragen en de wijze van interactie van de leden staan daarom centraal.

De manier waarop deze interactie verloopt, geeft toegang tot de achterliggende opvattingen.

Tijdens een teamontwikkelingstraject begeleidt Parel trainingen het team in de ontwikkeling naar persoonlijk meesterschap, zelfsturing en professionaliteit. Het team ontwikkelt zich vanuit pro – activiteit naar het nemen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid met het oog op de toekomst. Dit met als doel om de onderliggende beelden, veronderstellingen, verhalen en denkpatronen te richten op wederzijdse verbondenheid met open grenzen.Aanbod


- Teamontwikkelingstraject Professionele Cultuur
- Contact met je klas
- Training Lastige Gesprekken ...Met Succes!
- Leiderschap of Lijderschap
- Meester in Interactie
- Inspirerend lesgeven
- Toehoorder in beweging!
- Feedback geven en jezelf kunnen zijn
- Intervisie
- Leiderschap
- Teambuilding
- De Inspirerende Mentor
- Interculturele communicatie
- Mini-conferentie visieontwikkeling
- Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
- Communiceren met de Transactionele Analyse
- Teamontwikkelingstrajecten
- Effectieve communicatie
- Talent vraagt om Leiderschap
- Klantgerichtheid
- Conflicthantering
- Competentiemanagement