Parel Trainingen

Communiceren met de Transactionele Analyse : Met lef en plezier communiceren

Tijdens deze training gaat u met behulp van praktische voorbeelden en korte theoretische handvatten richting bepalend aan het werk. U ontwikkelt handvatten om op pro – actieve wijze de regie te nemen in uw persoonlijke en professionele communicatie. U vergroot uw zelfinzicht en zelfbewustzijn en daagt daarmee uw kijk op uw werkelijkheid uit. U vergroot uw keuzemogelijkheden om zo uzelf en de anderen respectvol te benaderen.

De egoposities, dramadriehoek, egogram, Script en het begrip ‘ Spel’ krijgen een levendige invulling waardoor u het geleerde direct en concreet kunt toepassen.

Verrassende, verdiepende, speelse en creatieve werkvormen ondersteunen u bij het reflecteren.

Met behulp van de TA kun je vanuit autonomie met liefde en aandacht leven in het hier en nu.

Contact : meer informatie info@pareltrainingen.nlAanbod


- Teamontwikkelingstraject Professionele Cultuur
- Contact met je klas
- Training Lastige Gesprekken ...Met Succes!
- Leiderschap of Lijderschap
- Meester in Interactie
- Inspirerend lesgeven
- Toehoorder in beweging!
- Feedback geven en jezelf kunnen zijn
- Intervisie
- Leiderschap
- Teambuilding
- De Inspirerende Mentor
- Interculturele communicatie
- Mini-conferentie visieontwikkeling
- Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
- Communiceren met de Transactionele Analyse
- Teamontwikkelingstrajecten
- Effectieve communicatie
- Talent vraagt om Leiderschap
- Klantgerichtheid
- Conflicthantering
- Competentiemanagement