Parel Trainingen

Mini – Conferentie Visieontwikkeling:
Van Praten tot Samen Doen!

'Ik zie, ik zie wat jij OOK ziet!' - Leheti -

Een bestemming, inzicht in een dieper doel, doelbewustzijn van de organisatie, opbouw en natuurlijke trekkracht…zijn sleutelwoorden voor visieontwikkeling.

Tijdens deze werktraining ontwikkelen wij, afhankelijk van de beginsituatie, een door iedereen gedragen identiteit, vorm gegeven in een helder geformuleerde visie. Samen wordt gewerkt aan het vertalen van concrete doelen en een aanzet tot uitvoering daarvan.

Een inspirerende en creatieve dynamische werktraining die van positieve invloed is op de samenwerking van het team.Aanbod


- Teamontwikkelingstraject Professionele Cultuur
- Contact met je klas
- Training Lastige Gesprekken ...Met Succes!
- Leiderschap of Lijderschap
- Meester in Interactie
- Inspirerend lesgeven
- Toehoorder in beweging!
- Feedback geven en jezelf kunnen zijn
- Intervisie
- Leiderschap
- Teambuilding
- De Inspirerende Mentor
- Interculturele communicatie
- Mini-conferentie visieontwikkeling
- Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag
- Communiceren met de Transactionele Analyse
- Teamontwikkelingstrajecten
- Effectieve communicatie
- Talent vraagt om Leiderschap
- Klantgerichtheid
- Conflicthantering
- Competentiemanagement